สิม หอไตร ฮูปแต้มศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง
 • ศาลหลักเมืองค้อวัง


    ศาลหลักเมือง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ตามแผ่นศิลาฤกษ์ แจ้งไว้ว่า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533
    - พระเทพรัตนโมลี เจ้าคณะภาค 12 เป็นผู้ให้ฤกษ์
    - หลวงพ่อมหาแปลง ปคุโณ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์
    - นายประเสริฐ อินดี นายอำเภอค้อวัง ประธาน ดำเนินงาน

    รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นศาลาทรงไทยจตุรมุข ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนปลาย ฐานปัทม์ยกสูงประมาณ 1 เมตร เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ปูกระเบื้อง มีบันไดขึ้น 3 ทาง มีสิงห์นั่งเฝ้าบันไดด้านละคู่ เปิดช่องผนังเป็นซุ้มโค้งทั้ง 3 ช่อง ผนังด้านหลังก่อทึบและสร้างฐานชุกชีไว้เพื่อวางพระพุทธรูปและวัตถุอันเป็นมงคล รูปปั้นหลวงปู่มหาแปลงวางอยู่บนโต๊ะขาสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานชุกชี ผนังอาคารทั้งหมดฉาบปูนเรียบโดยรอบ ส่วนหลังคา ทำเป็นหลังคาซ้อนสองชั้นมุงด้วยกระเบื้อง หน้าบันเทพนมประกอบลาย ยอดทรงกลมสอบแหลมขึ้นไป ประดับลายโดยรอบ ส่วนบนสุดเป็นฉัตร 5 ชั้นทกด้วยโลหะ

    เสาหลักเมือง มีลักษณะเป็นแท่งกลมกลึงหัวเม็ด ทำด้วยไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร สูงรวมฐานประมาณ 2.50 เมตร เสาหลักเมืองตั้งอยู่บนฐานปูนแบบพานเอวขันปั้นลาย ตำแหน่งที่ตั้งเสาหลักเมือง คือตรงกลางศาล     หลวงปู่มหาแปลง ปคุโณ ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ มีคุณูปการมากมายแก่ชาวค้อวัง ท่านได้ร่วมวางแผนผังค้อวัง โดยยึดถนนหลวง 2351 บ้านพลไว - บ้านฟ้าห่วนเป็นแกนกลาง โดยกำหนดให้ศูนยราชการและบ้านพักอาศัยของราษฎรษ์ ตั้งอยุ่คนละฝั่งถนน เพื่อง่ายต่อการพัฒนาและดูแลรักษาความสวยงามของภูมิสถาปัตย์ของผังเมือง

การเดินทาง ศาลหลักเมืองค้อวัง ตั้งอยู่ติดถนนหลวงหมายเลข 2351 และอยู่ระหว่างสถานีตำรวจภูธรอำภอค้อวังและสำนักงานเกษตรค้องวัง, โรงพยาบาลค้อวัง

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

ศาลหลักเมืองค้อวัง
    " ค้อวังเมืองน่าอยู่ ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี ประเพณีล้วนงดงาม เลื่องลือนามผลิตภัณฑ์ "

    เดิมพื้นที่ตั้งของตัวอำเภอค้อวัง คือ "บ้านโนนค้อ" อยู่ในเขตตำบลฟ้าห่วน อำเภอมหาชนะชัย ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ "วัง" เดินทางมาจากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านโนนค้อ พระภิกษุรูปนี้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง ราษฏรจึงอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโนนค้อ เป็นกลุ่มเป็นก้อนและใช้ชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านค้อวัง" จนกระทั่งปัจจุบัน

    ต่อมาท้องที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีอาณาเขตกว้างขวาง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 108 หมู่บ้าน การปกครองไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะท้องที่ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส และตำบลน้ำอ้อม อีกทั้ง 3 ตำบลนี้ระยะทางห่างไกลจากที่ตั้งอำเภอ การคมนาคมติดต่อกับอำเภอไม่สะดวกและลำบาก มีโจรผู้ร้ายชุกชุม

    เพื่อแบ่งภาระการปกครองและเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ขอแยกจากอำเภอมหาชนะชัยตั้งเป็นกิ่งอำเภอค้อวัง เมื่อพุทธศักราช 2518 แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม รวมทั้งสิ้น 30 หมู่บ้าน ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2522 และได้แบ่งเขตการปกครองในขณะนั้นออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม และตำบลค้อวัง

    " โนนค้อ " ลักษณะเป็นเนินดินโบราณ สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณ ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของวัดบ้านค้อวัง มีวิหารหลวงปู่วัง ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยขนาดเล็ก ตั้งบนฐานปูนยกสูง สร้างไว้ตรงตำแหน่งที่หลวงปู่วังนั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐาน พื้นเทปูนปูกระเบื้อง เพื่อให้ชาวค้อวังและผู้เลื่อมใสศรัทธา ได้มาเคารพสักการะและจัดพิธีทางศาสนา

    ชื่อ " ค้อวัง " ท่านหลวงปู่มหาแปลง ปคุโณ ซึ่งมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่วังเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ใช้คำว่า " โนนค้อ + หลวงปู่วัง " มารวมกันตั้งเป็นชื่อว่า ค้อวัง ให้เราได้เรียกขานกันมาจนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้ง : ศาลหลักเมืองค้อวัง 23 ม.11 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ถ่ายภาพเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2562
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 5 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มาข้อมูล : th.wikipedia.org, facebook.com/pg/วัดบ้านค้อวัง
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 100 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย