สิม หอไตร ฮูปแต้มสะพานเทพสุดา สะพานเทพสุดา สะพานเทพสุดา สะพานเทพสุดา สะพานเทพสุดา สะพานเทพสุดา สะพานเทพสุดา สะพานเทพสุดา
 • สะพานเทพสุดา
 • สะพานเทพสุดา
 • สะพานเทพสุดา
 • สะพานเทพสุดา
 • สะพานเทพสุดา
 • สะพานเทพสุดา
 • สะพานเทพสุดา
 • สะพานเทพสุดา


    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวว่า “สะพาน เทพสุดา” ซึ่งหมายถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่บริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ ข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวไปสิ้นสุดโครงการที่ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ย่นระยะทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 45 กิโลเมตร และช่วยย่นระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 160 กิโลเมตรเส้นทาง
    การเดินทาง : จากตัวเมืองกาฬสินธุ์ วิ่งตรงไปยัง อ.สหัสขันธุ์ เมื่อถึงถนน บริเวณพิพิธภัณฑ์สิรินธร มองซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางไปสะพานเทพสุดา ขับตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆ ประมาณ 4-5 กม. สะพานเริ่มต้นที่แหลมโนนวิเศษ ถึง เกาะมหาราช อ.หนองกุงศรี

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว

 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


สะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์
    สะพานเทพสุดา เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ข้ามเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากบริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ถึงบริเวณเกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 498,850,000 บาท ความยาว 2,040 เมตร ถนนต่อเชื่อมโครงการผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทางหลวงชนบท สร้างเสร็จในเดือนธันวาคม 2553 ถือเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
    สะพานเทพสุดา แห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 สะพานเทพสุดา ซึ่งหมายถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานเทพสุดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานเทพสุดา อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการสะพานเทพสุดา
    สะพานเทพสุดา เป็นโครงข่ายเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งจาก จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนหรืออีสต์เวสต์อีโคโนมิก คอริดอร์ จะช่วยร่นระยะทางได้กว่า 100 กิโลเมตร รวมถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางฝั่งตะวันตก อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ฝั่งตะวันออก อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ และตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จะร่นระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร นอกจากนี้ บนสะพานเทพสุดายังสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวได้อย่างชัดเจน สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และการท่องเที่ยวในภูมิภาค ทำให้ ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับ อำเภอสหัสขันธ์ มีพิพิธภัณฑ์สิรินธร (ภูกุ้มข้าว) ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสาร์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ได้ออกแบบประติมากรรมรูปหล่อไดโนเสาร์ ติดตั้งบริเวณราวสะพานทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย

สถานที่ตั้ง : ข้ามเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 14 เมษายน 2554
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 11 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2354 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย,
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.201.97.0 =    Wednesday 17th April 2024
 IP : 44.201.97.0   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย