สิม หอไตร ฮูปแต้มสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด


การเดินทาง
       สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-515374


Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด
      สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จฯ ตั้งอยู่ภายในบริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่ 123 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529 โดยเป็นสวนระดับย่อมของเมือง ซึ่งทางเข้าชมสวนมีด้วยกันหลายทาง โดยทางเข้าใหญ่ จะอยู่ด้านทิศตะวันออกของสวนมีประตุสาเกตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เด่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
       สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จฯ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นศาลาจตุรมุข ตั้งอยู่ อยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใกล้ๆ ประตูสาเกตุนคร ข้างบึงพลาญชัย รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอีสาน ภายในประดิษฐานตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา

เหนือขึ้นไปบนเพดาน มีงาน ประติมากรรมนูนต่ำ แสดงถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงเสด็จราชดำเนินมายัง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 ชิ้น
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพิธีทอดกฐิน เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 พ.ศ. 2518 ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุงเก่า)

2. การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธี พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ณ พลับพลาลูกเสือชาวบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520

3. พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้จุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมราษฏรที่มารอรับเสด็จ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

4. (ไม่มีข้อมูล จะนำมาแจ้งให้ทราบภายหลัง)


สถานที่ตั้ง : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
ถ่ายภาพเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 28 พฤศจิกายน 2559
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 1943 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : touronthai.com, info.dla.go.th
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย