สิม หอไตร ฮูปแต้มหมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้าง ศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา
 • หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา
การเดินทาง
    เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองสุรินทร์มุ่งหน้าถนนทางหลวงหมายเลข 214 ไปอำเภอท่าตูม ผ่านอำเภอจอมพระ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 36 เลี้ยวซ้ายถนนทางหลวงชนบท สร 3027 (บ้านหนองตาด) 22 กิโลเมตร ตรงไปเลี้ยวขวาบ้านบะ ผ่านโรงเรียนบ้านบะ-ผ่าน อบต.กระโพ ผ่านบ้านกระจาน ผ่านบ้านกระโพ เลี้ยวขวาวัดโพธิ์ทอง เลี้ยวซ้ายไปอำเภอสตึก ผ่านบ้านจินดา เลี้ยวซ้ายโรงเรียนบ้านตากลาง ตรงไปจะถึงศูนย์คชศึกษาบ้านตากลางอยู่ด้านซ้ายมือ รวมระยะทาง 58 กม.


 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว
 

ศูนย์คชศึกษา

    ในปีพ.ศ.2549 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำโครงการ"นำช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด" โดยมีเป้าหมายหลักในการนำช้างและคนเลี้ยงช้างที่ออกไปเร่ร่อนนอกพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้กลับมา อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุขโดยใช้ศูนย์คชศึกษาเป็นสถานที่ดำเนินงานและได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่ความเป็น "หมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก" ที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของ คนและช้างอย่างยั่งยืน

    ศูนย์คชศึกษา เป็นสถานที่ดำเนินงานตามโครงการนำช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนให้กลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิด มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนให้กลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุขโดยจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การเซ่นศาลปะกำ การแสดงของช้าง พิพิธภัณฑ์ช้าง แท็กซี่ช้าง และการแสดงช้างเล่นน้ำ เป็นต้น

    ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างสุรินทร์ ตั้งอยู่บ้านตากลางห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศเหนือ 58 กม. เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ระหว่างคนกับช้างที่มีความรักความผูกพันตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของคนในชุมชนที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก ภายในศูนย์คชศึกษานี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงของช้างแสนรู้ เปิดการแสดงทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ 10.00 น. และ 14.00 น.อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่แสดงเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับช้าง ศาลปะกำ ที่เป็นเสมือนเทวาลัยสิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ

    สถานที่แสดงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง อาทิ โครงกระดูกช้าง เครื่องมือในการคล้องช้าง ภาพวิธีการจับช้างในรูปแบบต่างๆ ลักษณะของช้างสำคัญๆ วิถีความผูกพันระหว่างคนกับช้าง พิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่เสียชีวิต วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกูยวิวัฒนาการของช้าง โรคของช้าง อาหารและยาสมุนไพรช้าง ภาพช้างในยุคต่างๆเป็นต้น

ศาลประกำ
    เป็นเสมือนเทวาลัยที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ และผีปะกำ ตามความเชื่อของชาวกูย นิยมปลูกสร้างไว้ในชุมชน คุ้มบ้าน หรือที่บ้านของทายาทฝ่ายบิดา มีลักษณะเป็นเรือนไม้ คล้ายหอสูง มีเสาสี่ต้น หันหน้าไปทางทิศเหนือ ณ ตำแหน่งที่เงาบ้านไม่ตกทับตัวศาลและเงาศาลไม่ตกต้องตัวบ้าน ศาลปะกำใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังปะกำ เพื่อความเป็น สิริมงคล และเสี่ยงทายผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ

   การเซ่นผีปะกำ จะกระทำโดยหมอช้างอาวุโส เจ้าของบ้านและญาติพี่น้อง นำของเซ่นไหว้ไปยังศาลปะกำ จุดเทียน แล้วอัญเชิญผีปะำกำและวิญญาณบรรพบุรุษรับเครื่องเซ่นไหว้พร้อมกับขอพรเพื่อให้มีโชคลาภในกิจการนั้นๆ ในการเซ่น ผีปะกำ บุคคลอื่นห้ามขึ้นโดยเด็ดขาดและโดยเฉพาะสตรีห้ามแตะต้องหนังแะกำเด็ดขาด ดังนั้นผู้เข้าร่วมพิธีจึงต้องนั่ง อยู่ที่พื้นดินล้อมรอบศาลปะกำ

    เปิดแสดงทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.00 น.
    อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท
    ค่าขี่ช้าง 50 บาทต่อ 1 เชือก

สถานที่ตั้ง : หมู่บ้านช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ีี
ถ่ายภาพเมื่อ : 8 มีนาคม 2562
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 27 เมษายน 2562
แหล่งที่มาข้อมูล : rakbankerd.com, goonthailand.com
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 1025 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย