สิม หอไตร ฮูปแต้มศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
 • ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์


วัดบูรพาภิราม
       เดิมชื่อวัดหัวรอ มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในโลก และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด คือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงรวมฐานประมาณ 67 เมตร ที่ฐานพระพุทธรูปทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ด้านทิศตะวันออกของวัดติดกับคูรอบเมืองสมัยเก่า มีศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ซึ่งชาวเมืองนับถือ

Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
สักการะเจ้าพ่อมเหศักดิ์ดานุภาพ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดิ์ดานุภาพ ประจำทุกปี 

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร

ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ จ.ร้อยเอ็ด
      เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือสืบทอดมาแต่ครั้งบรรพกาล เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ที่คูเมืองทางทิศตะวันออกของวัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด แต่ครั้งโบราณมาสร้างศาลเป็นหอไม้ 3 หลัง อยู่ตรงคูเมืองดังกล่าว ต่อมาศาลเจ้าพ่อที่สร้างเป็นร้อยปีแล้วนั้นชำรุดทรุดโทรมไปมากไม่เหมาะที่จะเป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของชาวเมือง ในปี พ.ศ. 2509 ทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการ นายวิญญู อังคนารักษ์ ร่วมกับเทศบาล มีนายสุทธี โอบอ้อมเป็นนายกเทศมนตรีได้จัดตั้งกรรมการหาทุนสร้างโดยอาราธนาพระครูสิริวุฒิเมธี(พุทธา สิริวุฑโฒ)เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรามเป็นผู้อุปถัมภ์ แต่เงินยังไม่พอ ต้องจัดหาต่อจนกระทั่งปี พ.ศ.2510 จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2510 โดยได้สร้างบริเวณที่ตั้งศาลเป็นอาคารเสริมคอนกรีต ทรงไทย สิ้นค่าก่อสร้างรวม 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2511
       ชาวร้อยเอ็ดจะเรียกขานขอความสวัสดิมงคลและความคุ้มครองให้ปลอดภัยว่า เจ้าพ่อมเหศักดิ์ และมักเรียกคู่กัน “มเหศักดิ์หลักเมือง” เพื่อระลึกถึงและอธิษฐานขอพรและความคุ้มครอง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2511 นายแปลก สนธิรักษ์ ได้มาอ่านอักขระที่แท่นหิน ซึ่งจารึกไว้ว่า “อักขระนี้อ่านว่า พระมเหศักดานุภาพ” โดยเขียนคำอ่านพร้อมกับลงชื่อวัน เดือนปีกำกับไว้ ชาวร้อยเอ็ดจึงเรียกว่า เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ มาแต่บัดนั้น
       ส่วนเจ้าพ่อหอด่านประชาชนนับถือในฐานะที่เป็นผู้รักษาหน้าด่าน ด้านทิศตะวันออกของเมือง แต่โบราณมามีหอเจ้าพ่อหอด่านอยู่ที่ทุ่งแสนบุญ (ที่ตั้งของปั้มน้ำมันบางจากบุญแสนปัจจุบัน) เป็นหอที่ตั้งประตูหน้าด่านนอกคูเมือง เยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ เมื่อประชาชนไหว้ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์แล้วก็ต้องไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหอด่านด้วย ภายหลังต่อมาชาวร้อยเอ็ดจะทำพิธีอัญเชิญให้มาอยู่รวมกันกับศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ก่อนที่จะสร้างศาลใหม่

สถานที่ตั้ง : วัดบูรพาภิราม ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ถ่ายภาพเมื่อ : 30 มีนาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 19 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 9236 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย