สิม หอไตร ฮูปแต้มโนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์ โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์ โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์ โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์ โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์
  • โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์
  • โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์
  • โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์
  • โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์
  • โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์
 Isan Upload

ภาพสถานที่เพิ่มเติม


 Isan Upload

ภาพเก่าๆ เกี่ยวกับสถานที่


 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
ข่าวทั้งหมด 0 ข่าว 
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    


โนนสาวเอ้ จ.กาฬสินธุ์

    พระธาตุโนนสาวเอ้ก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติที่ 1
    เรื่องราวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโนนสาวเอ้ ได้รับการเล่าขานสืบต่อๆกันมาจนกระทั่งมาถึงสมัยที่มีตัวอักษรใช้เรื่องราวของโนนสาวเอ้จึงได้มีการบันทึกซึ่งปรากฎในวรรณกรรม 2 เรื่อง คือตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง และเรื่องผาแดงนางไอ่
    พระธาตุโนนสาวเอ้จากตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง ประวัติที่ 2
    มีกล่าวไว้ในตอนต้นเรื่องว่า พญาจันทร์ (พญาฟ้าแดด) มีมเหสีชื่อนางเขียวค่อม มีธิดาผู้ลือโฉมชื่อนางฟ้าหยาด ความงามของนางเลื่องลือไปทั่วทุกเขตคามจนใครๆพูดติดปากว่านางฟ้าหยาดงดงามเหมือนหยาดฟ้ามาดิน ทุกๆ 7 วัน นางจะลงไปเล่นน้ำที่หนองบึงบอน(หนองน้ำใกล้โนนสาวเอ้อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้รับการขุดแต่งเป็นหนองน้ำสำหรับใช้ในการประมงของหมู่บ้านนาบึง) พร้อมๆกับนางกำนัลเมื่ออาบน้ำเสร็จก็จะขึ้นมาแต่งตัวที่โนนสาวเอ้ จึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า โนนสาวเอ้
    พระธาตุโนนสาวเอ้จากเรื่องผาแดงนางไอ่ ประวัติที่ 3
    มีกล่าวไว้ว่า เมืองฟ้าแดดในสมัยพญาขอม จะมีประเพณีจุดบั้งไฟเพื่อแข่งขันพนันเอาบ้านเอาเมืองทุกๆปีจะมีพิธีแข่งบั้งไฟ เจ้าเมืองที่นำบั้งไฟมาแข่งได้แก่ เจ้าเมืองหงส์เมืองทอง เจ้าเมืองเชียงเหียน ผาแดงเจ้าเมืองผาโพง เจ้าเมืองเหล่านี้จะชุมนุมกันที่โนนสาวเอ้เพื่อพักพลมีการฉลองสมโภชกันหนึ่งคืนก่อนจะจุดบั้งไฟในวันรุ่งขึ้น
    ท้าวผาแดงจากเมืองผาโพง เกิดความรักกับนางไอ่คำพญานาคพังคีขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์ได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางไอ่คำจึงแปลงร่างเป็นกระรอกเผือก (กะฮอกดอน) เข้าไปชมโฉมนางไอ้คำในอุทยานและถูกยิงตายและชาวเมืองได้พากันนำเนื้อกระรอกมากินจึงทำให้เมืองนั้นล่มตามแรงอธิฐานของพังคี


    ประวัติการก่อตั้ง
    ในปี พ.ศ.2499 พระราชพรหมจริยคุณ (เจ้าคุณปู่ หรือ หลวงปู่พรหม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (มหานิกาย) ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพรหมคุณธราจารย์ ได้บอกบุญไปยังพี่น้องตำบลหนองแปนตำบลกุดฆ้องชัย เพื่อหาเงินสมทบทุนก่อสร้างพระธาตุโนนสาวเอ้ และได้เงินจำนวน 10,000 บาท นายสุปัน พูลพัฒน์ ส.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ของบประมาณจากรัฐบาลสมทบอีก จำนวน 20,000 บาท รวมเป็น 30,000 บาท จึงได้สร้างพระธาตุโนนสาวเอ้เสร็จเมื่อ พ.ศ.2499 ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการดังนี้
   1.พระพรหมคุณธราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
   2.นายฉลอง สูตรสุวรรณ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
   3.ขุนอาจ เอาธุระ อดีตนายอำเภอกมลาไสย กรรมการ
   4.นายกระจ่าง แม้นญาติ นายอำเภอกมลาไสย กรรมการ
   5.นายสิงห์โต พลวิจิตร อดีตส.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
   6.ส.อ.บุญ กันทเชียร กำนันตำบลหนองแปน กรรมการ
   7.นายเลื่อน นาสมยนต์ กำนันตำบลกุดฆ้องชัย กรรมการ
   8.ผู้ใหญ่บ้าน และครูตำบลหนองแปนและตำบลกุดฆ้องชัย อนุกรรมการ

    พระธาตุโนนสาวเอ้ในปัจจุบัน
    จากจุดจบวรรณคดีเรื่องผาแดงนางไอ่และตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางจึงทำให้เชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และกลายมาเป็นเมืองร้างในช่วงเวลาหนึ่งจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตนมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองในบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยางอีกครั้ง ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราในปัจจุบัน ปัจจุบันชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆโนนสาวเอ้จะใช้โนนสาวเอ้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานประเพณีต่างๆ

สถานที่ตั้ง : โนนสาวเอ้ บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ถ่ายภาพเมื่อ : 27 เมษายน 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 5 มีนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 6543 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง : ข้อมูลจาก sites.google.com/site/noonsaweabannabun


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.230.173.188 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 3.230.173.188   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย